Слава Україні!!!

У зв’язку зі змінами в організаційній структурі університету та
відповідно до рішення Вченої ради університету від 03 вересня 2021 року
(протокол №1) оновлення відомостей на сайті не здійснюється!
Переглянути відомості про оновлені структурні підрозділи можна за посиланням:

spf.npu.edu.ua

   

Керівництво

 

 

АНДРУСИШИН БОГДАН ІВАНОВИЧ

Andrusishin portret 200 x 254

 

Доктор історичних наук, професор, декан факультету політології та права, заслужений діяч науки і техніки України, академік Української академії історичних наук, Української академії політичних наук та Академії наук вищої школи України

Контакти: (044) 486-97-67

 

 Макарова Олена Василівна заступник 200 x 274

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА З НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

ОЛЕНА ВАСИЛІВНА МАКАРОВА

народилася 5 листопада 1983 року в м. Києві. Кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри теорії та історії держави і права факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
З вересня 2001 р. по липень 2005 р. навчалася в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова за спеціальністю «Правознавство», який закінчила з відзнакою та здобула кваліфікацію бакалавра права; вчителя правознавства основної школи. З вересня 2005 р. по червень 2006 р. навчалася в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, який закінчила з відзнакою та отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» й здобула кваліфікацію спеціаліста права; викладача правознавства.
У 2010 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних та правових учень на тему: «Правовий нігілізм: теоретико-правовий аспект» (науковий керівник доктор юридичних наук, професор Шемшученко Юрій Сергійович) та отримала Диплом кандидата наук.
Рішенням Атестаційної колегії МОН України у грудні 2015 року присвоєно вчене звання доцента.
Підвищення кваліфікації:
У травні 2011 року проходила курси підвищення кваліфікації в Інституті інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві, про що отримала свідоцтво.
З грудня 2016 р. по січень 2017 р. проходила стажування в Інституті держави і права імені В.М. Корецького НАН України.
Викладає лекційні курси з навчальних дисциплін: «Право інтелектуальної власності», «Юридична психологія», «Освітнє право», «Міжнародне приватне право» та інші. Керує курсовими, бакалаврськими, дипломними, магістерськими роботами.
У 2015 та 2016 роках була членом журі секції правознавства на II (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук та нагороджена подякою Київської Малої Академії наук.
У 2016 році була нагороджена Подякою Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації за вагомий особистий внесок в організацію та проведення II (міського) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України.
За вагомий внесок у підготовку висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена Грамотою Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Науково-педагогічний стаж зі спеціальності з 2009 року.
Автор понад 40 наукових праць.

Карнаух Анна Анатоліївна заступник 200 x 282

 ЗАСТУПНИК ДЕКАНА З ВИХОВНОЇ ТА НАУКОВОЇ РОБОТИ

АННА АНАТОЛІЇВНА КАРНАУХ

Народилася 08 грудня 1976 року у м. Києві. У 1992 році закінчила загальноосвітню середню школу № 58 м. Києва.
У 1992 році вступила до Київського педучилища № 1 і в 1996 році закінчила повний курс Педагогічного коледжу при Київському університеті імені Т.Шевченка, отримавши диплом з відзнакою зі спеціальності «Початкове навчання», присвоєно кваліфікацію учителя початкових класів, вихователя групи продовженого дня.
У 1996 році вступила до Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на соціально-гуманітарний факультет відділення „Політологія”, який закінчила у 2002 році, отримавши диплом з відзнакою та повну вищу освіту за спеціальністю «Політологія» та здобула кваліфікацію викладача політології; політолога; вчителя соціально-гуманітарних дисциплін.
У 2002 році вступила до аспірантури Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова на соціально-гуманітарний факультет і стала аспіранткою кафедри політичних наук. У 2006 році успішно захистила кандидатську дисертацію на тему: «Становлення політичної культури молоді в умовах демократизації сучасного українського суспільства» (науковий керівник доктор політичних наук, професор Бабкіна Ольга Володимирівна) і отримала науковий ступінь кандидата політичних наук.
У 2011 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію спеціаліста права; викладача правознавства.
У 2013 році закінчила Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Державне управління у сфері освіти» та здобула кваліфікацію магістра державного управління (у сфері освіти).
20 січня 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри політичних наук.
Нині працює доцентом кафедри політичних наук факультету політології та права Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова.
Забезпечує викладання курсів з таких навчальних дисциплін: «Політична культура», «Політична поведінка та політична участь», «Політичні еліти та політичне лідерство», «Політичні партії та рухи».
Сфера наукових інтересів: становлення демократичної політичної культури молоді в умовах трансформації сучасного українського суспільства.
Є автором понад 50-ти наукових публікацій.
Має наукові публікації та навчально-методичні посібники: Методичні матеріали до вивчення курсу «Політологія» для студентів вищих навчальних закладів (НПУ ім. М.П.Драгоманова).; Методичні матеріали до вивчення спецкурсу «Політична культура» для студентів спеціальності «Політологія»(НПУ ім. М.П.Драгоманова) та ін.

 

 

   

Хто на сайті?  

На сайті 512 гостей та 0 користувачів

   

Випадкове зображення  

img_0175.jpg
   

Авторизація